سینما حقیقت - آخرين عناوين نقد http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/naghd Wed, 12 May 2021 12:45:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:45:56 GMT نقد 60 یادداشتی بر مستند "ناخدا دریایی" به کارگردانی مازیار مشتاق گوهری http://www.irandocfest.ir/fa/review/8338/یادداشتی-مستند-ناخدا-دریایی-کارگردانی-مازیار-مشتاق-گوهری ]]> نقد Sat, 19 Dec 2020 10:26:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/review/8338/یادداشتی-مستند-ناخدا-دریایی-کارگردانی-مازیار-مشتاق-گوهری یادداشتی بر مستند «كَل فاطمه» به کارگردانی مهدي زمانپور كياسري http://www.irandocfest.ir/fa/review/8336/یادداشتی-مستند-ك-ل-فاطمه-کارگردانی-مهدي-زمانپور-كياسري ]]> نقد Sat, 19 Dec 2020 10:07:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/review/8336/یادداشتی-مستند-ك-ل-فاطمه-کارگردانی-مهدي-زمانپور-كياسري یادداشتی بر مستند « به جهت يادگاري » به کارگردانی سید محسن صفوی‌فر http://www.irandocfest.ir/fa/review/8176/یادداشتی-مستند-جهت-يادگاري-کارگردانی-سید-محسن-صفوی-فر ]]> نقد Thu, 17 Dec 2020 11:43:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/review/8176/یادداشتی-مستند-جهت-يادگاري-کارگردانی-سید-محسن-صفوی-فر یادداشتی بر مستند " آق سو " به کارگردانی عبدالله عزيزي http://www.irandocfest.ir/fa/news/8165/یادداشتی-مستند-آق-سو-کارگردانی-عبدالله-عزيزي ]]> نقد Thu, 17 Dec 2020 11:34:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8165/یادداشتی-مستند-آق-سو-کارگردانی-عبدالله-عزيزي