سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی(مستند های کوتاه) http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_short Sat, 31 Jul 2021 06:53:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:53:27 GMT مسابقه ملی(مستند های کوتاه) 60 نام کارگردان: رضا سبحانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2043/نام-کارگردان-رضا-سبحانی موضوع: مهریه‌های خاص و بررسی چالش‌های مربوط به مهریه. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:31:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2043/نام-کارگردان-رضا-سبحانی کارگردان: حسن قهرمانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2042/کارگردان-حسن-قهرمانی موضوع: جنگل منحصر به فرد و زیبای فندقلو و در معرض نابودی بودن آن. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:29:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2042/کارگردان-حسن-قهرمانی کارگردان: حامد خسروی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2040/کارگردان-حامد-خسروی موضوع: قاچاق اشیاء عتیقه در شمال کشور. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:27:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2040/کارگردان-حامد-خسروی کارگردان: کمیل سهیلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2039/کارگردان-کمیل-سهیلی موضوع: هر ساله هزاران دانش‌آموز در ایران ترک تحصیل می‌کنند. بسیاری از آنها پیشتر آرزوهایشان را رها کرده‌اند. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:24:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2039/کارگردان-کمیل-سهیلی کارگردان: سعید مازندرانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2037/کارگردان-سعید-مازندرانی موضوع: فعالیت‌ها و پیگیری‌های خانم رزاقی زاده در جهت بهبود وضعیت آموزشی و رفاهی اهالی مینوشهر زبانزد عام و خاص شده. در کنار رسیدگی به وضعیت خانواده‌ها و کودکان یتیم متوجه می‌شویم که خود او نیز نیازمند است اما رسیدگی به دیگران برایش اولویت دارد و از آن مهمتر به درس طلبگی و مطالعاتش هم اهمیت می‌دهد. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:23:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2037/کارگردان-سعید-مازندرانی کارگردان: احمد رنجی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2036/کارگردان-احمد-رنجی موضوع: سربازی علی‌رغم داشتن دو زن و چهار فرزند و با داشتن مشکلات مالی به خدمت مقدس سربازی رفته است. در نبود وی همسرانش به همراه پسر بزرگتر از راه فروش مرغ در حیاط منزل به امرار معاش می‌پردازند.این فیلم روایتی از اراده خانواده در راه گرفتن پایان خدمت سربازی پدر خانواده است. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:21:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2036/کارگردان-احمد-رنجی کارگردان: مصطفی آل‌احمد http://www.irandocfest.ir/fa/news/2034/کارگردان-مصطفی-آل-احمد موضوع: گرو گر اسم فاعل و به معنی فردی که چیزی را در گرو دارد، اشاره‌ای است به انسان و پدیده‌هایی که در گرو خود می‌گیرد. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:19:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2034/کارگردان-مصطفی-آل-احمد کارگردان: کیوان مهرگان http://www.irandocfest.ir/fa/news/2032/کارگردان-کیوان-مهرگان موضوع: تاریخ معاصر ایران در قابهای مختلف و متنوع و گاه متضادی بر دیوار اتاقی نشسته‌اند. این اتاق، اتاق کار یکی از استادان شلوغ و پر خبر دانشگاه تهران است. فیلم به روایت دکتر زیباکام بخش‌هایی ازاین تاریخ را بازگو می‌کند. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:17:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2032/کارگردان-کیوان-مهرگان کارگردان: مصطفی امامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2031/کارگردان-مصطفی-امامی موضوع: مردی به نام غلام‌رضا تا کنون که 45 سال دارد، هر وقت خواسته به مشهد برود به مشکلی برخورده است. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:16:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2031/کارگردان-مصطفی-امامی کارگردان: محمد شیروانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2029/کارگردان-محمد-شیروانی موضوع: یک مستند تجربی با شش فیلمبردار نابینا درباره‌ی زندگی خودشان. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Fri, 02 Dec 2016 14:14:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2029/کارگردان-محمد-شیروانی