سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/films Sun, 13 Jun 2021 19:22:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 19:22:21 GMT فیلم 60 تیزر هفتمین دوره جایزه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2419/تیزر-هفتمین-دوره-جایزه-شهید-آوینی دریافت تیزر هفتمین دوره جایزه شهید آوینی ]]> فیلم Fri, 09 Dec 2016 10:56:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2419/تیزر-هفتمین-دوره-جایزه-شهید-آوینی تیزر دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/2415/تیزر-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت دریافت تیزر دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> فیلم Fri, 09 Dec 2016 10:35:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2415/تیزر-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت