سینما حقیقت - آخرين عناوين فراخوان عمومی http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/call_for_entries Wed, 23 Sep 2020 05:53:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 23 Sep 2020 05:53:25 GMT فراخوان عمومی 60 فراخوان عمومی شرکت در هشتمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» http://www.irandocfest.ir/fa/news/4772/فراخوان-عمومی-شرکت-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت ]]> فراخوان عمومی Sat, 23 Feb 2019 06:42:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4772/فراخوان-عمومی-شرکت-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت