سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب مسابقه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/Jurise/entekhabmeli4 Thu, 26 Nov 2020 08:25:46 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:25:46 GMT هیئت انتخاب مسابقه ملی 60 ابوالقاسم ناصری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6423/ابوالقاسم-ناصری پژوهشگر و مدیر فرهنگی ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 09:04:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6423/ابوالقاسم-ناصری علیرضا قاسم‌خان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6422/علیرضا-قاسم-خان مستند ساز و تهیه کننده ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 08:52:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6422/علیرضا-قاسم-خان مهرداد زاهدیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6421/مهرداد-زاهدیان مستندساز ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 08:48:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6421/مهرداد-زاهدیان مصطفی دالایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6420/مصطفی-دالایی (مستند ساز و فیلمبردار) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 08:44:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6420/مصطفی-دالایی اصغر بختیاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6418/اصغر-بختیاری (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 08:34:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6418/اصغر-بختیاری