سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/press/catalog6 Fri, 27 Nov 2020 03:30:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 03:30:42 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ ششمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5433/کاتالوگ-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Mon, 29 Apr 2019 08:13:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5433/کاتالوگ-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت