سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/press/catalog6 Sat, 31 Jul 2021 06:18:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:18:56 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ ششمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5433/کاتالوگ-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Mon, 29 Apr 2019 07:13:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5433/کاتالوگ-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت