سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/beynalmelal4070 Mon, 21 Jun 2021 02:08:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 02:08:35 GMT مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) 60 مارسلین، یک زن، یک قرن http://www.irandocfest.ir/fa/news/4211/مارسلین-یک-زن-قرن ۵۸ دقیقه، فرانسه/هلند، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 09:55:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4211/مارسلین-یک-زن-قرن راگو رای، یک پرتره بی‌قاب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4210/راگو-رای-یک-پرتره-بی-قاب ۵۵ دقیقه، هند/نروژ/فنلاند، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 09:53:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4210/راگو-رای-یک-پرتره-بی-قاب محدودیت‌های کار http://www.irandocfest.ir/fa/news/4209/محدودیت-های-کار ۷۰ دقیقه، جمهوری چک، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 09:49:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4209/محدودیت-های-کار میریم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4208/میریم ۵۰ دقیقه، روسیه، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 09:42:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4208/میریم کوه مورچه‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4205/کوه-مورچه-ها ۶۳ دقیقه، ایتالیا، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 09:37:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4205/کوه-مورچه-ها فولاد خان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4204/فولاد-خان ۶۰ دقیقه، هند، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 09:35:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4204/فولاد-خان آلگانش http://www.irandocfest.ir/fa/news/4203/آلگانش ۶۰ دقیقه، ایتالیا، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (40 تا 70 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 09:34:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4203/آلگانش