سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/Introduction Sat, 31 Jul 2021 05:54:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 05:54:28 GMT برنامه نمایش 60 برنامه نمایش فیلمهای هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/261/برنامه-نمایش-فیلمهای-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-سینما-حقیقت برای دریافت برنامه با فرمت PDF بر روی تصویر کلیک نمایید ]]> برنامه نمایش Thu, 27 Nov 2014 15:42:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/261/برنامه-نمایش-فیلمهای-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-سینما-حقیقت