سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/press/book5 Sat, 19 Jun 2021 23:10:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:10:50 GMT کتاب 60 اقتباس در سینما http://www.irandocfest.ir/fa/news/6162/اقتباس-سینما شمه‌ای درباره اقتباس به تصریح همه‌ی اهل نظر، اختراع چاپ و توسعه کتابت از نوع تولید انبوه، بزرگ‌ترین اتفاق مبارک تمدن بشری است. جالب است بدانیم که اولین نسخه‌های کتاب چاپی در اروپا (آلمان) کتاب انجیل بود. دنباله این پدیده با ارزش، ثبت و درج میراث ادبی، تاریخی، دینی و.. بود. البته بیشترین گنجینه علمی، ادبی، هنری و حتی دینی در زمان این اختراع متعلق به مسلمانان و تمدن اسلامی بود. چنانچه همگان میدانند پس از ترجمه آثار علمی، ادبی، تاریخی مسلمانان به زبان لاتین،اصل متون مرجع سوزانده شد، تا جایی برای ادعای صاحبان اصلی این منابع نماند. به هر حال گنجینه علم و دانش و هنر بشر، از طریق دستگاه‌های چاپ به معرض دید و مطالعه آمد و ماندگار شد.   ]]> کتاب Sat, 20 Jul 2019 10:09:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6162/اقتباس-سینما