سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_ghomshenasi Sat, 19 Jun 2021 23:47:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:47:19 GMT مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) 60 گلاف http://www.irandocfest.ir/fa/news/4842/گلاف کارگردان: مهدی رحمانی ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:36:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4842/گلاف کوچ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4841/کوچ کارگردان: علی احمد زرین کلایی ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:34:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4841/کوچ فرش عرش http://www.irandocfest.ir/fa/news/4840/فرش-عرش کارگردان: محمد جواد اعتباری ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:29:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4840/فرش-عرش سفرنامه سیستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4839/سفرنامه-سیستان کارگردان: علی زارع قنات نوی ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:25:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4839/سفرنامه-سیستان روزی عمو یدالله و همسرش http://www.irandocfest.ir/fa/news/4838/روزی-عمو-یدالله-همسرش کارگردان: مرتضی زنجانی ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:23:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4838/روزی-عمو-یدالله-همسرش در قلب سیستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4837/قلب-سیستان کارگردان: محمد عبدی زاده ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:21:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4837/قلب-سیستان دختران همین چهارشنبه بی زمستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4836/دختران-همین-چهارشنبه-بی-زمستان کارگردان: سپیده برنجی ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:18:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4836/دختران-همین-چهارشنبه-بی-زمستان چپاتی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4835/چپاتی کارگردان: سعید نبی ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:16:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4835/چپاتی بردشیر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4834/بردشیر کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 08:10:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4834/بردشیر اصفهان در بوق کارخانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4833/اصفهان-بوق-کارخانه کارگردان: بهروز ملبوس باف ]]> مسابقه ملی (مستند قوم شناسی) Mon, 25 Feb 2019 07:53:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4833/اصفهان-بوق-کارخانه