سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند آزاد(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/docazad4 Sat, 19 Jun 2021 23:16:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:16:43 GMT مستند آزاد(مسابقه ملی) 60 مینور/ ماژور http://www.irandocfest.ir/fa/news/6281/مینور-ماژور کارگردان: علیرضا رسولی نژاد ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:25:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6281/مینور-ماژور میمند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6280/میمند کارگردان: سید حسین صافی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:24:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6280/میمند  موسی پهلوان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6279/موسی-پهلوان کارگردان: امین رحیمی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:22:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6279/موسی-پهلوان گردنه های عبور و خاطره http://www.irandocfest.ir/fa/news/6278/گردنه-های-عبور-خاطره کارگردان: حسین حاجی زاده صفار ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:20:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6278/گردنه-های-عبور-خاطره صحرای زنده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6277/صحرای-زنده کارگردان: سیدحسن صافی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:19:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6277/صحرای-زنده زاغ و روباه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6276/زاغ-روباه کارگردان: محمود کیانی فلاورجانی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:18:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6276/زاغ-روباه دستور آشپزی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6275/دستور-آشپزی کارگردان: محمد شیروانی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:15:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6275/دستور-آشپزی چندبار به شب دل باخته‌ای؟ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6274/چندبار-شب-دل-باخته-ای کارگردان: امید بنکدار و کیوان علی محمدی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:11:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6274/چندبار-شب-دل-باخته-ای در همسایگی ما http://www.irandocfest.ir/fa/news/6273/همسایگی کارگردان: مسلم نصیری ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 11:10:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6273/همسایگی خواب خورشید http://www.irandocfest.ir/fa/news/6271/خواب-خورشید کارگردان: ناصر صفاریان ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 10:58:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6271/خواب-خورشید