سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند بلند) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/boland Fri, 07 May 2021 00:37:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 07 May 2021 00:37:17 GMT مسابقه ملی (مستند بلند) 60 آبی به رنگ آسمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3726/آبی-رنگ-آسمان کارگردان: امير رفيعی/ 117 دقیقه / Full HD / 97- 1396 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:59:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3726/آبی-رنگ-آسمان آن زمستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3725/زمستان کارگردان: احمد شريف‌زاده/ 75 دقیقه / HD / 97- 1394 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:56:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3725/زمستان آواز جغد کوچک http://www.irandocfest.ir/fa/news/3724/آواز-جغد-کوچک کارگردان: مهدی نورمحمدی/ 76 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:54:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3724/آواز-جغد-کوچک اسرار درياچه http://www.irandocfest.ir/fa/news/3723/اسرار-درياچه کارگردان: آرمين ايثاريان/ 72 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:51:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3723/اسرار-درياچه اِکسُدوس http://www.irandocfest.ir/fa/news/3722/ا-کس-دوس کارگردان: بهمن کيارستمی/ 80 دقیقه / HDV / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:49:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3722/ا-کس-دوس بهارستان، خانه‌ی ملت http://www.irandocfest.ir/fa/news/3721/بهارستان-خانه-ی-ملت کارگردان: بابک بهداد/ 76 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:46:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3721/بهارستان-خانه-ی-ملت پدر طالقانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3720/پدر-طالقانی کارگردان: محمدعلی محمددوست/ 77 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:44:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3720/پدر-طالقانی پنهان‌شدگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3719/پنهان-شدگی کارگردان: سيدرضا رضوی/ 98 دقیقه / 4K / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:39:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3719/پنهان-شدگی تاریخ صدور http://www.irandocfest.ir/fa/news/3718/تاریخ-صدور کارگردان: مجيد عزيزی/ 83 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:38:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3718/تاریخ-صدور تمام چيزهايی که جايشان خالی‌ست http://www.irandocfest.ir/fa/news/3717/تمام-چيزهايی-جايشان-خالی-ست کارگردان: زينب تبريزی/ 74 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:35:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3717/تمام-چيزهايی-جايشان-خالی-ست