سینما حقیقت - آخرين عناوين مستندهای کوتاه(بخش ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/selected_films14/doc30 Thu, 28 Jan 2021 13:11:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:11:53 GMT مستندهای کوتاه(بخش ملی) 60 آق سو http://www.irandocfest.ir/fa/news/7950/آق-سو کارگردان: عبداله عزیزی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:44:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7950/آق-سو آلوسان http://www.irandocfest.ir/fa/news/7949/آلوسان کارگردان: محسن اسلام زاده ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:43:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7949/آلوسان باوه (پدر) http://www.irandocfest.ir/fa/news/7948/باوه-پدر کارگردان: محسن کولیوندی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:42:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7948/باوه-پدر برانازا (برادر خشکی ها) http://www.irandocfest.ir/fa/news/7947/برانازا-برادر-خشکی کارگردان: علی اسدی و رسول داوری دولت آبادی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:41:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7947/برانازا-برادر-خشکی پا به توپ http://www.irandocfest.ir/fa/news/7946/پا-توپ کارگردان: حدیث جان بزرگی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:40:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7946/پا-توپ پریزاد http://www.irandocfest.ir/fa/news/7945/پریزاد کارگردان: مهدی ایمانی شهمیری ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:38:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7945/پریزاد تجارتخانه بوشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/7944/تجارتخانه-بوشی کارگردان: محمد هادی نعمت الهی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:37:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7944/تجارتخانه-بوشی تنها نخواهم ماند http://www.irandocfest.ir/fa/news/7943/تنها-نخواهم-ماند کارگردان: یاسر طالبی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:36:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7943/تنها-نخواهم-ماند حاج ابوالقاسم قناد و پسران http://www.irandocfest.ir/fa/news/7942/حاج-ابوالقاسم-قناد-پسران کارگردان: مهرداد خاکی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:23:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7942/حاج-ابوالقاسم-قناد-پسران حلب دریا ندارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/7941/حلب-دریا-ندارد کارگردان: میثم صبوحی ]]> مستندهای کوتاه(بخش ملی) Tue, 15 Dec 2020 06:01:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7941/حلب-دریا-ندارد