سینما حقیقت - آخرين عناوين هیات انتخاب و داوری http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/reviewers Sat, 31 Jul 2021 06:25:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:25:53 GMT هیات انتخاب و داوری 60 ژان دایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/1383/ژان-دایی بخش مستند های بلند بین الملل ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 17:13:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1383/ژان-دایی لینا پاسانن http://www.irandocfest.ir/fa/news/1380/لینا-پاسانن بخش مستند های بلند بین الملل ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 17:06:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1380/لینا-پاسانن احمد الستي http://www.irandocfest.ir/fa/news/1379/احمد-الستي بخش مستند های کوتاه و نیمه بلند بین الملل ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 17:04:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1379/احمد-الستي آگوستو ام سیبرا http://www.irandocfest.ir/fa/news/1378/آگوستو-ام-سیبرا بخش مستند های کوتاه و نیمه بلند بین الملل ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 17:03:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1378/آگوستو-ام-سیبرا ژان فرانکو کورال http://www.irandocfest.ir/fa/news/1377/ژان-فرانکو-کورال بخش مستند های کوتاه و نیمه بلند بین الملل ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 17:01:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1377/ژان-فرانکو-کورال شیرین نادری http://www.irandocfest.ir/fa/news/1374/شیرین-نادری ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 16:24:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1374/شیرین-نادری حسن محمد علیزاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/1373/حسن-محمد-علیزاده ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 16:23:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1373/حسن-محمد-علیزاده مهدی فرجی http://www.irandocfest.ir/fa/news/1372/مهدی-فرجی ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 16:11:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1372/مهدی-فرجی محمدحسین نیرومند http://www.irandocfest.ir/fa/news/1371/محمدحسین-نیرومند ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 16:10:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1371/محمدحسین-نیرومند حسین معززی‌نیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/1370/حسین-معززی-نیا ]]> هیات انتخاب و داوری Sun, 13 Dec 2015 16:07:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1370/حسین-معززی-نیا