سینما حقیقت - آخرين عناوين جوایز :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/priz Mon, 21 Jun 2021 01:59:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 01:59:07 GMT جوایز 60 جوایز دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/1651/جوایز-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران جوايز مسابقه ملي تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ يكصد و بیست ميليون ريال (120/000/000 ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ یکصد ميليون ريال (100/000/000 ريال) به‌ کارگردان بهترين فيلم مستند نيمه‌‌بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هشتاد ميليون ريال (80/000/000 ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند كوتاه تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ شصت ميليون ريال (60/000/000 ريال)  به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران نشان فيروزه سینماحقیقت، تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ یکصد و چهل ‌ميليون ريال (140/000/000 ريال) به ‌بهترين فیلم جشنواره (ویژه تهيه‌كننده) * هيأت داوران برحسب تشخيص و قضاوت خود مي‌توانند در موارد زير، نسبت به اهداي جايزه به‌ هنرمندان برگزيده اقدام نمايد: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هفتاد ميليون ريال (70/000/000 ريال) به‌ بهترين پژوهشگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنجاه‌ ميليون ريال (50/000/000 ريال) به بهترين تدوينگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنجاه‌ ميليون ريال (50/000/50 ريال) به بهترين تصويربردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنجاه‌ ميليون ريال (000/000/000 ريال) به‌ بهترين صدا تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنجاه‌ ميليون ريال (50/000/000 ريال) به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنجاه‌ ميليون ريال (50/000/000 ريال) به بهترين موسیقی متن جوايز مسابقه بين‌الملل تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنج هزار دلار (5/000 دلار) به بهترين فيلم مستند بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ چهار ‌هزار دلار (4/000 دلار) به بهترين فيلم مستند نيمه‌بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار (3/000 دلار) به‌ بهترين فيلم مستند كوتاه تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و دو جایزه دو ‌هزار دلاری (2/000 دلار) به عنوان جايزه ويژه هيأت داوران جایزه شهید آوینی تندیس شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ يكصد و بیست ميليون ريال (120/000/000 ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند بخش جایزه شهید آوینی تندیس شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ یکصد ميليون ريال (100/000/000ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند نیمه‌بلند بخش جایزه شهید آوینی تندیس شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ هشتاد ميليون ريال (80/000/000 ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند کوتاه بخش جایزه شهید آوینی جایزه ویژه مدافعان حرم تندیس شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ هشتاد ميليون ريال (80/000/000 ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند با موضوع مدافعان حرم     ]]> جوایز Mon, 20 Jun 2016 12:38:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1651/جوایز-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران