سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب مسابقه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/Jurise/entekhabmeli5 Sat, 19 Jun 2021 22:18:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:18:31 GMT هیئت انتخاب مسابقه ملی 60 سیدمحمدرضا هاشمیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6139/سیدمحمدرضا-هاشمیان (مستندساز) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 07:39:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6139/سیدمحمدرضا-هاشمیان مرتضی شاملی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6138/مرتضی-شاملی (فیلمساز و محقق اجتماعی) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 07:36:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6138/مرتضی-شاملی اکبر حر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6137/اکبر-حر (نویسنده و کارگردان) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 07:26:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6137/اکبر-حر قاسم بخشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6136/قاسم-بخشی (فیلمبردار و کارگردان) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 07:12:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6136/قاسم-بخشی سیاوش سرمدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6135/سیاوش-سرمدی (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 07:00:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6135/سیاوش-سرمدی حمیدرضا چارکچیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6134/حمیدرضا-چارکچیان (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 06:50:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6134/حمیدرضا-چارکچیان کاوه بهرامی مقدم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6133/کاوه-بهرامی-مقدم (مستندساز) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 06:21:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6133/کاوه-بهرامی-مقدم سید عبدالستار کاکایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6132/سید-عبدالستار-کاکایی (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 05:49:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6132/سید-عبدالستار-کاکایی محمد صدری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6131/محمد-صدری (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 05:36:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6131/محمد-صدری ذبیح الله رحمانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6130/ذبیح-الله-رحمانی (تهیه کننده و نویسنده) ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 15 Jul 2019 05:34:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6130/ذبیح-الله-رحمانی