سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbi10 Mon, 21 Jun 2021 02:36:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 02:36:12 GMT جنبی بین الملل 60 وقتی ایتالیایی‌ها سیاه و سفید غذا می‌خورند http://www.irandocfest.ir/fa/news/4581/وقتی-ایتالیایی-ها-سیاه-سفید-غذا-می-خورند '19/ ایتالیا/ 2014 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 07:53:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4581/وقتی-ایتالیایی-ها-سیاه-سفید-غذا-می-خورند زیر سطح دریا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4580/زیر-سطح-دریا 115'/ آمریکا/ 2009 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 07:44:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4580/زیر-سطح-دریا دل متلاطمم را آرام کن http://www.irandocfest.ir/fa/news/4579/دل-متلاطمم-آرام-کن '100/آمریکا، بلژیک، ایتالیا/ 2013 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:49:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4579/دل-متلاطمم-آرام-کن ال سیکاریو اتاق 164 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4578/ال-سیکاریو-اتاق-164 84'/ ایتالیا/ 2011 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:45:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4578/ال-سیکاریو-اتاق-164 آتش در دریا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4577/آتش-دریا 106'/ ایتالیا/ 2016 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:41:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4577/آتش-دریا نامه‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4576/نامه-ها  75'/ Mexico/ 2015 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:28:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4576/نامه-ها دور از خانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4575/دور-خانه 71'/ دانمارک/ 2015 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:24:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4575/دور-خانه در خانه در جهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4574/خانه-جهان '58/ دانمارک/ 2015 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:14:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4574/خانه-جهان ترس از 13 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4573/ترس-13 '96/ انگلستان/ 2015 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:12:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4573/ترس-13 برادرها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4572/برادرها 110'/ نروژ/ 2015 ]]> جنبی بین الملل Sat, 02 Feb 2019 06:07:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4572/برادرها