سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوری بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/Jurise/davaribeynalmelal6 Sat, 08 May 2021 18:02:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:02:19 GMT هیئت داوری بین الملل 60 دکتر احمد الستی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5802/دکتر-احمد-الستی (مدرس دانشگاه) ]]> هیئت داوری بین الملل Wed, 22 May 2019 11:46:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5802/دکتر-احمد-الستی مارسیا کامارگوس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5801/مارسیا-کامارگوس روزنامه نگار و داور ]]> هیئت داوری بین الملل Wed, 22 May 2019 11:19:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5801/مارسیا-کامارگوس مارک هوورکا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5800/مارک-هوورکا مدیر جشنواره «جیه لاوا» ]]> هیئت داوری بین الملل Wed, 22 May 2019 11:18:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5800/مارک-هوورکا احمد ضابطی جهرمی  http://www.irandocfest.ir/fa/news/5799/احمد-ضابطی-جهرمی (مستند ساز و مدرس دانشگاه) ]]> هیئت داوری بین الملل Wed, 22 May 2019 11:11:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5799/احمد-ضابطی-جهرمی توشی فوجیوارا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5798/توشی-فوجیوارا (کارگردان و تدوینگر) ]]> هیئت داوری بین الملل Wed, 22 May 2019 11:08:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5798/توشی-فوجیوارا فواد سوئیبا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5797/فواد-سوئیبا مستندساز و روزنامه نگار ]]> هیئت داوری بین الملل Wed, 22 May 2019 11:07:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5797/فواد-سوئیبا احمد ضابطی جهرمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5796/احمد-ضابطی-جهرمی (مستندساز و مدرس دانشگاه) ]]> هیئت داوری بین الملل Wed, 22 May 2019 11:01:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5796/احمد-ضابطی-جهرمی