سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/internatinal-13-40 Thu, 28 Jan 2021 12:20:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:20:38 GMT مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) 60 مادر قاصدکی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6893/مادر-قاصدکی کارگردان: باربورا هولان ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:52:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6893/مادر-قاصدکی درد از آن من است http://www.irandocfest.ir/fa/news/6892/درد کارگردان: فرشید اخلاقی ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:49:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6892/درد سلفی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6891/سلفی کارگردان: نایرا سانس فوئنتس ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:48:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6891/سلفی آنچه که رخ داد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6890/آنچه-رخ کارگردان: محمد کسابی ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:47:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6890/آنچه-رخ شب از راه می‌رسد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6889/شب-راه-می-رسد کارگردان: مایا نواکوویچ ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:46:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6889/شب-راه-می-رسد زمین بازی پنجشنبه‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6888/زمین-بازی-پنجشنبه-ها کارگردان: هری زرنیکی ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:45:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6888/زمین-بازی-پنجشنبه-ها نیاز فوری به تازه‌کار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6887/نیاز-فوری-تازه-کار کارگردان: عثمان چاکر ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:43:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6887/نیاز-فوری-تازه-کار زنان گولاگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6886/زنان-گولاگ کارگردان: ماریانا یاروفسکایا ]]> مستند کمتر از 40 دقیقه (مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:41:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6886/زنان-گولاگ