سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب مسابقه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/Jurise/entekhabmeli13 Sat, 19 Jun 2021 23:38:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:38:32 GMT هیئت انتخاب مسابقه ملی 60 فرید فرخنده‌کیش http://www.irandocfest.ir/fa/news/6989/فرید-فرخنده-کیش متولد 1337 / تهران ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Fri, 06 Dec 2019 15:12:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6989/فرید-فرخنده-کیش مهدی شامحمدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6988/مهدی-شامحمدی متولد 1362 / تهران ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Fri, 06 Dec 2019 15:11:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6988/مهدی-شامحمدی کوروش عطائی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6987/کوروش-عطائی متولد 1369 / بجنورد ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Fri, 06 Dec 2019 15:10:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6987/کوروش-عطائی محمد صوفی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6986/محمد-صوفی متولد 1355 / تهران ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Fri, 06 Dec 2019 15:09:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6986/محمد-صوفی محمدرضا فرزاد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6985/محمدرضا-فرزاد متولد 1357 / تهران ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Fri, 06 Dec 2019 15:08:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6985/محمدرضا-فرزاد پریسا عشقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6984/پریسا-عشقی متولد 1350 / تهران ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Fri, 06 Dec 2019 15:07:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6984/پریسا-عشقی عزت‌الله پروازه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6683/عزت-الله-پروازه متولد 1351 / شهرکرد ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 25 Nov 2019 11:15:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6683/عزت-الله-پروازه علیرضا دهقان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6682/علیرضا-دهقان متولد 1367 / یزد ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 25 Nov 2019 11:10:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6682/علیرضا-دهقان معصومه نورمحمدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6680/معصومه-نورمحمدی متولد 1345 / تهران ]]> هیئت انتخاب مسابقه ملی Mon, 25 Nov 2019 11:08:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6680/معصومه-نورمحمدی