سینما حقیقت - آخرين عناوين مستندهای کرونا http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/korona14 Fri, 22 Jan 2021 12:43:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 22 Jan 2021 12:43:56 GMT مستندهای کرونا 60 مهرداد اسکویی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8266/مهرداد-اسکویی ]]> مستندهای کرونا Fri, 18 Dec 2020 10:49:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8266/مهرداد-اسکویی احمد الستی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8265/احمد-الستی ]]> مستندهای کرونا Fri, 18 Dec 2020 10:48:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8265/احمد-الستی محمد کیاسالار http://www.irandocfest.ir/fa/news/8264/محمد-کیاسالار ]]> مستندهای کرونا Fri, 18 Dec 2020 10:48:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8264/محمد-کیاسالار