سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/films Thu, 26 Nov 2020 08:38:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:38:04 GMT فیلم 60 راهنمای ثبت نام آنلاین جشنواره http://www.irandocfest.ir/fa/news/7572/راهنمای-ثبت-نام-آنلاین-جشنواره ]]> فیلم Sat, 19 Sep 2020 12:50:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7572/راهنمای-ثبت-نام-آنلاین-جشنواره