سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/press/Boultan Wed, 12 May 2021 13:09:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:09:53 GMT نشریه روزانه 60 شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4378/شماره-هشتم نشریه روزانه جشنوراه سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Tue, 22 Jan 2019 06:26:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4378/شماره-هشتم شماره هفتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4376/شماره-هفتم نشریه روزانه جشنوراه سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Tue, 22 Jan 2019 06:03:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4376/شماره-هفتم هنوز جایگاه مصطفی رزاق کریمی در سینمای مستند کشف و دیده نشده است http://www.irandocfest.ir/fa/news/3345/هنوز-جایگاه-مصطفی-رزاق-کریمی-سینمای-مستند-کشف-دیده-نشده ابراهیم حاتمی کیا گفت: هنوز جایگاه مصطفی (رزاق کریمی) در سینمای مستند کشف و دیده نشده و امیدوارم او که درد معاش هم ندارد این فیلم را بسازد. ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 15:47:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3345/هنوز-جایگاه-مصطفی-رزاق-کریمی-سینمای-مستند-کشف-دیده-نشده شماره ششم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3329/شماره-ششم نشریه روزانه جشنوراه سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 11:59:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3329/شماره-ششم شماره پنجم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3327/شماره-پنجم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 11:39:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3327/شماره-پنجم شماره چهارم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3325/شماره-چهارم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 11:02:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3325/شماره-چهارم شماره سوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3154/شماره-سوم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Tue, 12 Dec 2017 18:06:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3154/شماره-سوم شماره دوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3153/شماره-دوم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Tue, 12 Dec 2017 16:03:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3153/شماره-دوم شماره نخست http://www.irandocfest.ir/fa/news/3092/شماره-نخست نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Mon, 11 Dec 2017 12:10:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3092/شماره-نخست