سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش ویژه :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/docspcial4 Thu, 06 May 2021 22:47:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 22:47:01 GMT بخش ویژه 60 من میتوانم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6365/میتوانم پژوهشگر: شیرکو سالک تصویربردار: شیرکو سالک فیلمنامه نویس: ابراهیم حائری صدابردار: خالد آب خزر صدا گذار: محسن ضیایی تدوین: محسن ضیایی مدیر تولید: رحیم سالک تهیه کننده: رحیم سالک شهر: مهاباد   موضوع: همت و تلاش یک معلول پیرانشهری که انسان خود ساخته ای است.  سال تولید: 1387 زمان: 15 دقیقه   ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 10:04:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6365/میتوانم معلم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6364/معلم پژوهشگر: محمد علی فارسی تصویربردار: هادی بهروز فیلمنامه نویس: محمد علی فارسی صدابردار: قاسم کاظمی مدیر تولید: فاطمه محمدپور تهیه کننده: مرکز گسترش سینما مستند و تجربی و محمد علی فارسی شهر: تهران   موضوع: زندگی محمد بهمن بیگی معلم مدارس سیار عشایری  سال تولید: 1389 زمان: 56 دقیقه   ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 10:03:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6364/معلم گنبد دوار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6363/گنبد-دوار پژوهشگر: کاوه بهرامی مقدم تصویربردار: هامون بهرامی مقدم فیلمنامه نویس: کاوه بهرامی مقدم تدوین: هامون بهرامی مقدم مدیر تولید: آرش سلیمانی تهیه کننده: موسسه توسعه تصویر شهر شهر: تهران   موضوع: ساخت برج میلاد  سال تولید: 1388 زمان: 30 دقیقه   ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 10:01:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6363/گنبد-دوار عبور از صخره‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6362/عبور-صخره-ها پژوهشگر: حجت اله حافظی تصویربردار: حجت اله حافظی و مراد اله حافظی فیلمنامه نویس: حجت اله حافظی صدابردار: فرزاد علیمحمدی صدا گذار: حجت اله حافظی تدوین: حجت اله حافظی مدیر تولید: عزت چنگای تهیه کننده: صدا و سیما مرکز لرستان شهر: خرم آباد موضوع: دو ایل از کوچ نشینان بختیاری بر سر تنها علفزار پایین کوهستان هر ساله دعوا می‌کنند. دو نوجوان علفزار جدید پیدا می کنند و مردم با همت و تلاش فراوان راه کوهستان را باز می‌کنند و به آن علفزار جدید میرسند.  سال تولید: 1383 زمان: 27 دقیقه   ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 09:59:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6362/عبور-صخره-ها در پس دیوار می‌گریم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6361/دیوار-می-گریم پژوهشگر: هوشنگ میرزایی تصویربردار: مهدی پورقاسمی فیلمنامه نویس: هوشنگ میرزایی صدابردار: عبداله حیدری صدا گذار: هوشنگ میرزایی تدوین: هوشنگ میرزایی تهیه کننده: گروه فرهنگ و تاریخ و هنر شبکه 1 سیما شهر: کرج   موضوع: سید محمد امین سیستانی پیرمرد زادانی با سنگ ریزه و سنگ‌های پرتی یازده هکتار از زمین‌های خشک و بی آب وعلف زاهدان را تبدیل به یک مجتمع بزرگ تفریحی و فرهنگی نموده است.  سال تولید: 1389 زمان: 40 دقیقه   ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 09:55:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6361/دیوار-می-گریم