سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/festival_sections/m_beynolmelal Sat, 19 Sep 2020 23:55:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Sep 2020 23:55:56 GMT مسابقه بین الملل 60 مسابقه بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/news/247/مسابقه-بین-الملل زمان فيلم‌ها: الف) مستندهاي كوتاه (کمتر از 30 دقيقه) ب) مستندهاي نيمه‌بلند (30 تا 60 دقيقه) ج) مستندهاي بلند (بالاي 60 دقيقه) ]]> مسابقه بین الملل Wed, 26 Nov 2014 18:14:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/247/مسابقه-بین-الملل