سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين دینی و رضوی (مسابقه ملی) :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/melidini4 Wed, 12 May 2021 12:28:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:28:18 GMT دینی و رضوی (مسابقه ملی) 60