سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين جایزه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/selected_films/avini_priz Sat, 19 Jun 2021 23:08:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:08:04 GMT جایزه شهید آوینی 60