سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه بین الملل(فیلم های نیمه بلند) http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/selected_films/international_filmfest_mid Wed, 12 May 2021 13:31:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:31:21 GMT مسابقه بین الملل(فیلم های نیمه بلند) 60