سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند بلند(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/mosabeghe13boland Sat, 12 Jun 2021 16:53:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:53:06 GMT مستند بلند(مسابقه ملی) 60 بانو عصمت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6809/بانو-عصمت کارگردان: محمد حبيبی منصور ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:24:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6809/بانو-عصمت پروژه ازدواج http://www.irandocfest.ir/fa/news/6808/پروژه-ازدواج کارگردان: حسام اسلامی، عطيه عطارزاده ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:22:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6808/پروژه-ازدواج تارهای ممنوعه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6807/تارهای-ممنوعه کارگردان: حسن نوری ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:21:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6807/تارهای-ممنوعه جایی برای فرشته‌ها نیست http://www.irandocfest.ir/fa/news/6806/جایی-فرشته-ها-نیست کارگردان: سام کلانتری ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:20:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6806/جایی-فرشته-ها-نیست خسوف http://www.irandocfest.ir/fa/news/6805/خسوف کارگردان: محسن استادعلی ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:18:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6805/خسوف خط باریک قرمز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6804/خط-باریک-قرمز کارگردان: فرزاد خوشدست ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:16:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6804/خط-باریک-قرمز رنج زیر پوست http://www.irandocfest.ir/fa/news/6803/رنج-زیر-پوست کارگردان: محسن جعفری‌راد ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:13:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6803/رنج-زیر-پوست روزگار یک چهل ساله http://www.irandocfest.ir/fa/news/6802/روزگار-یک-چهل-ساله کارگردان: امين قدمی ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:12:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6802/روزگار-یک-چهل-ساله روزی که رفت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6801/روزی-رفت کارگردان: هادی معصوم‌دوست ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:05:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6801/روزی-رفت زمستان است http://www.irandocfest.ir/fa/news/6800/زمستان کارگردان: مهرداد زاهديان ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 16:04:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6800/زمستان