سینما حقیقت - آخرين عناوين مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/selected_films14/doc20-60 Fri, 22 Jan 2021 13:02:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 22 Jan 2021 13:02:20 GMT مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) 60 آخرین نفس ‏ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/7923/آخرین-نفس-ها کارگردان: فراز فدائییان ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:55:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7923/آخرین-نفس-ها آناهید http://www.irandocfest.ir/fa/news/7922/آناهید کارگردان: حمیدرضا علیپور ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:53:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7922/آناهید آوای شب دهم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7921/آوای-شب-دهم کارگردان: سمیه کریمی ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:52:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7921/آوای-شب-دهم امیدی ه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7920/امیدی-ه کارگردان: علی زهیری ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:51:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7920/امیدی-ه بازگشت دوباره http://www.irandocfest.ir/fa/news/7919/بازگشت-دوباره کارگردان: فرهاد ورهرام ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:49:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7919/بازگشت-دوباره بر سر خاک http://www.irandocfest.ir/fa/news/7918/سر-خاک کارگردان: محسن خانجهانی ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:48:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7918/سر-خاک بر کرانه های کاسپین http://www.irandocfest.ir/fa/news/7917/کرانه-های-کاسپین کارگردان: پژمان مظاهری پور ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:45:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7917/کرانه-های-کاسپین به جهت یادگاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/7916/جهت-یادگاری کارگردان: سعیدمحسن صفوی فر ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:44:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7916/جهت-یادگاری به یک آن http://www.irandocfest.ir/fa/news/7915/یک کارگردان: مریم ایزدی ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:43:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7915/یک چامون http://www.irandocfest.ir/fa/news/7914/چامون کارگردان: آرمان قلی پور دشتکی ]]> مستندهای نیمه بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 19:41:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7914/چامون