سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/melinomeboland Sat, 12 Jun 2021 16:28:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:28:45 GMT مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) 60 آسک http://www.irandocfest.ir/fa/news/3699/آسک کارگردان: مهدی زمانپور‌کياسری/ 50 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:06:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3699/آسک آنجا که باد می‌وزد http://www.irandocfest.ir/fa/news/3698/آنجا-باد-می-وزد کارگردان: مينا مشهدی‌مهدی / 45 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:05:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3698/آنجا-باد-می-وزد باد http://www.irandocfest.ir/fa/news/3697/باد کارگردان: حميد جعفری/ 51 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:05:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3697/باد بازگشت به خانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/3696/بازگشت-خانه کارگردان: سميه اشتری/ 45 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:04:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3696/بازگشت-خانه بزک http://www.irandocfest.ir/fa/news/3695/بزک کارگردان: شيوا سنجری/ 42 دقیقه / نگاتیو / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:03:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3695/بزک تخت‌سليمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3694/تخت-سليمان کارگردان: پژمان مظاهری‌پور/ 51 دقیقه / HD / 1396 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:01:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3694/تخت-سليمان جوکر (سیاه‌زخم) http://www.irandocfest.ir/fa/news/3693/جوکر-سیاه-زخم کارگردان: سجاد ايمانی/ 70 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 10:00:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3693/جوکر-سیاه-زخم خور بر کرانه کوير نمک http://www.irandocfest.ir/fa/news/3692/خور-کرانه-کوير-نمک کارگردان: مهدی باقری/ 61 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 09:59:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3692/خور-کرانه-کوير-نمک ده برادر http://www.irandocfest.ir/fa/news/3691/ده-برادر کارگردان: محسن عليدادی/ 66 دقیقه / Full HD / 1396 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 09:58:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3691/ده-برادر رافائل http://www.irandocfest.ir/fa/news/3690/رافائل کارگردان: رشاد بالف/ 54 دقیقه /Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) Sun, 09 Dec 2018 09:57:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3690/رافائل