سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/film Tue, 24 Nov 2020 01:33:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 01:33:17 GMT فیلم 60 رونمایی از تیزر فراخوان نهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» +فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/1031/1/رونمایی-تیزر-فراخوان-نهمین-دوره-جشنواره-سینماحقیقت-فیلم ]]> فیلم Tue, 03 Nov 2015 11:32:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/1031/1/رونمایی-تیزر-فراخوان-نهمین-دوره-جشنواره-سینماحقیقت-فیلم