سینما حقیقت - آخرين عناوين نقد http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/naghd Mon, 21 Jun 2021 02:39:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 02:39:55 GMT نقد 60 فريادِ تصاوير بي صدا ! http://www.irandocfest.ir/fa/news/2388/فرياد-تصاوير-بي-صدا ]]> نقد Thu, 08 Dec 2016 11:30:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2388/فرياد-تصاوير-بي-صدا روح آدم ها و روابط گذشته http://www.irandocfest.ir/fa/news/2376/روح-آدم-روابط-گذشته اخیرا با ارد عطارپور در گپ و گفتیم برای این¬که به توجه و تعریفی برسیم برای ساخته شدن فیلم¬های کوچک و سبک (و نه سهل¬گیر و آماتوری) برای رسانۀ تلویزیون. معتقدیم توقع مستندسازها برای این¬که تلویزیون بیاید و فیلم¬های مستند سنگین و پر خرج و مؤلف بسازد، به هر لحاظ توقع بی¬جایی است. ]]> نقد Thu, 08 Dec 2016 09:53:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2376/روح-آدم-روابط-گذشته قاب های خالی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2375/قاب-های-خالی از صادق زیبا کلام شخصیت جنجالی سال¬های اخیر، مصاحبه¬ای از مجموعة خشت خام در فضای مجازی منتشر شد که تقریباً به تمام چیزهایی اشاره کرده که در قاب¬ها نیز گفته است. او منتقد صریح¬الهجة سیاست¬های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و تقریباً در تمام جاهایی ظاهر می¬شود که تصور عام بر این است که افرادی مانند او و با چنین رویکرد-هایی قاعدتاً نباید در چنان فضا¬هایی تحمل شوند. ]]> نقد Thu, 08 Dec 2016 09:42:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2375/قاب-های-خالی اعتراض وارد است! http://www.irandocfest.ir/fa/news/2337/اعتراض-وارد «اعتراض وارد نیست» با کارگردانی مشترک فرناز و محمدرضا جورابچیان و با تدوین بهمن کیارستمی از اسمش آغاز می شود. فیلم، مستندی انتقادی درباره وضعیت پناهنده های افغانی است و با نگاه اول این مسئله را برای ما بوجود می آورد که اعتراض برای مهاجران افغانی وارد نیست! آنها نمی توانند و نباید اعتراض کنند. چیدمان روایت اثر نیز به همین وضعیت صحه می گذارد اما چگونه؟ ]]> نقد Wed, 07 Dec 2016 10:08:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2337/اعتراض-وارد متهمین دایره بیستم http://www.irandocfest.ir/fa/news/2279/متهمین-دایره-بیستم ]]> نقد Tue, 06 Dec 2016 08:43:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2279/متهمین-دایره-بیستم بزرگمرد کوچک http://www.irandocfest.ir/fa/news/2273/بزرگمرد-کوچک ]]> نقد Mon, 05 Dec 2016 13:44:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2273/بزرگمرد-کوچک پرتره اي براي خالق كتاب صلح http://www.irandocfest.ir/fa/news/2205/پرتره-براي-خالق-كتاب-صلح ]]> نقد Sat, 03 Dec 2016 12:12:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2205/پرتره-براي-خالق-كتاب-صلح تصویرگر رنج http://www.irandocfest.ir/fa/news/2204/تصویرگر-رنج ]]> نقد Sat, 03 Dec 2016 12:09:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2204/تصویرگر-رنج مملکتی که قانون ندارد، هیچ ندارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/2203/مملکتی-قانون-ندارد-هیچ ]]> نقد Sat, 03 Dec 2016 12:03:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2203/مملکتی-قانون-ندارد-هیچ خلوتِ خوبِ گفت و گو با خدا http://www.irandocfest.ir/fa/news/2202/خلوت-خوب-گفت-گو-خدا ]]> نقد Sat, 03 Dec 2016 11:56:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2202/خلوت-خوب-گفت-گو-خدا