سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند کوتاه(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe3kotah Thu, 28 Jan 2021 13:18:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:18:22 GMT مستند کوتاه(مسابقه ملی) 60 «حقیقت آنلاین» در ایستگاه پایانی/ داوران و هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» را بشناسید http://www.irandocfest.ir/fa/news/8461/حقیقت-آنلاین-ایستگاه-پایانی-داوران-هیئت-انتخاب-چهاردهمین-جشنواره-سینماحقیقت-بشناسید فهرست داوران و هیئت انتخاب بخش‌های مختلف چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد. ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Wed, 23 Dec 2020 07:03:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8461/حقیقت-آنلاین-ایستگاه-پایانی-داوران-هیئت-انتخاب-چهاردهمین-جشنواره-سینماحقیقت-بشناسید