سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش مستند جنوب http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mostanad_jonoob Wed, 25 Nov 2020 05:27:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 05:27:26 GMT بخش مستند جنوب 60 نون و آتش http://www.irandocfest.ir/fa/news/4973/نون-آتش کارگردان: علی شهابی نژاد ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 08:12:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4973/نون-آتش نزدیک تر از نفس http://www.irandocfest.ir/fa/news/4972/نزدیک-تر-نفس کارگردان: پریوش نظریه ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 08:10:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4972/نزدیک-تر-نفس نخل های سوخته http://www.irandocfest.ir/fa/news/4971/نخل-های-سوخته کارگردان: فیما امامی ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 08:08:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4971/نخل-های-سوخته میمند http://www.irandocfest.ir/fa/news/4970/میمند کارگردان: سید حسین صافی ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 08:06:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4970/میمند معبر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4969/معبر کارگردان: امیر آرمان ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 08:03:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4969/معبر مدرسه کوچک، آرزوهای بزرگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4968/مدرسه-کوچک-آرزوهای-بزرگ کارگردان: داریوش غریب زاده ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 08:01:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4968/مدرسه-کوچک-آرزوهای-بزرگ مجیده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4967/مجیده کارگردان: ماجد نیسی ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 08:00:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4967/مجیده  مادرم بلوط http://www.irandocfest.ir/fa/news/4966/مادرم-بلوط کارگردان: محمود رحمانی ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 07:58:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4966/مادرم-بلوط لالایی جنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4965/لالایی-جنگ کارگردان: حبیب باوی ساجد ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 07:56:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4965/لالایی-جنگ کوچه آلبالو http://www.irandocfest.ir/fa/news/4964/کوچه-آلبالو کارگردان: کریم فائقیان ]]> بخش مستند جنوب Mon, 04 Mar 2019 07:54:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4964/کوچه-آلبالو