سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbi4 Sat, 19 Jun 2021 22:30:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:30:11 GMT جنبی بین الملل 60 آنها برای همه طلاها آمدند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6498/همه-طلاها-آمدند '83/آرژانتین و شیلی/ 2009 ]]> جنبی بین الملل Tue, 17 Sep 2019 08:02:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6498/همه-طلاها-آمدند بادبادک‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6497/بادبادک-ها '79/لهستان/2007 ]]> جنبی بین الملل Tue, 17 Sep 2019 08:01:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6497/بادبادک-ها پایان انتظار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6496/پایان-انتظار '79/اسپانیا/2009 ]]> جنبی بین الملل Tue, 17 Sep 2019 07:58:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6496/پایان-انتظار رادیکال آمریکایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6495/رادیکال-آمریکایی 84/کانادا و آمریکا/2009 ]]> جنبی بین الملل Mon, 16 Sep 2019 12:21:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6495/رادیکال-آمریکایی گروه موسیقی زنگبار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6494/گروه-موسیقی-زنگبار '85/آلمان و فرانسه/2009 ]]> جنبی بین الملل Mon, 16 Sep 2019 12:17:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6494/گروه-موسیقی-زنگبار نیمبوس http://www.irandocfest.ir/fa/news/6493/نیمبوس '36/تایوان/2009 ]]> جنبی بین الملل Mon, 16 Sep 2019 12:15:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6493/نیمبوس هتل پارادایز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6492/هتل-پارادایز '55/بلغارستان/2010 ]]> جنبی بین الملل Mon, 16 Sep 2019 12:10:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6492/هتل-پارادایز امپراطوری هیمالیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6491/امپراطوری-هیمالیا 52/اسپانیا/2010 ]]> جنبی بین الملل Mon, 16 Sep 2019 12:08:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6491/امپراطوری-هیمالیا بنارس من http://www.irandocfest.ir/fa/news/6490/بنارس '126/اسپانیا- هند/2010 ]]> جنبی بین الملل Mon, 16 Sep 2019 12:07:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6490/بنارس دو اسب چنگیزخان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6489/دو-اسب-چنگیزخان '91/آلمان/2009 ]]> جنبی بین الملل Mon, 16 Sep 2019 12:05:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6489/دو-اسب-چنگیزخان