سینما حقیقت - آخرين عناوين جوایز http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/priz Wed, 25 Nov 2020 14:19:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 14:19:50 GMT جوایز 60 جوایز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/2550/جوایز-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران سینما حقیقت ]]> جوایز Sat, 01 Jul 2017 05:45:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2550/جوایز-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران