سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/Jurise/entekhab6 Fri, 27 Nov 2020 04:09:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 04:09:41 GMT هیئت انتخاب بین الملل 60 شیرین نادری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5807/شیرین-نادری (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 22 May 2019 13:04:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5807/شیرین-نادری محمد صدری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5806/محمد-صدری (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 22 May 2019 12:59:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5806/محمد-صدری محمود عبداللهی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5805/محمود-عبداللهی (کارشناس فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 22 May 2019 12:57:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5805/محمود-عبداللهی سهیل کریمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5804/سهیل-کریمی (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 22 May 2019 12:55:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5804/سهیل-کریمی محمد مهدی یادگاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5803/محمد-مهدی-یادگاری (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 22 May 2019 12:49:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5803/محمد-مهدی-یادگاری