سینما حقیقت - آخرين عناوين نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/spcial13 Sat, 12 Jun 2021 16:35:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:35:45 GMT نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) 60 الاغی به اسم جرونیمو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6932/الاغی-اسم-جرونیمو کارگردان: ارجون تالوار، بینیا تامسکین ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:42:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6932/الاغی-اسم-جرونیمو بزن داغونش کن! http://www.irandocfest.ir/fa/news/6931/بزن-داغونش-کن کارگردان: لخ کووالسکی ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:39:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6931/بزن-داغونش-کن به سلامتی! http://www.irandocfest.ir/fa/news/6930/سلامتی کارگردان: برونلا فیلی ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:39:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6930/سلامتی دیه‌گو مارادونا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6929/دیه-گو-مارادونا کارگردان: آصف کاپادیا ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:38:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6929/دیه-گو-مارادونا سرزمین عسل http://www.irandocfest.ir/fa/news/6928/سرزمین-عسل کارگردان: لوبومیر استفانوو، تامارا کوتفسکا ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:37:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6928/سرزمین-عسل تشییع جنازه‌ی رسمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6927/تشییع-جنازه-ی-رسمی کارگردان: سرگئی لوزنیتسا ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:35:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6927/تشییع-جنازه-ی-رسمی سفر خاویر اِرو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6926/سفر-خاویر-ا-رو کارگردان: خاویر کورکوئرا ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:34:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6926/سفر-خاویر-ا-رو خانواده‌ی پریماورا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6925/خانواده-ی-پریماورا کارگردان: والنتینا پریماورا ]]> نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:33:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6925/خانواده-ی-پریماورا