سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی(مستند های کوتاه) http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_short Sat, 12 Jun 2021 16:44:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:44:18 GMT مسابقه ملی(مستند های کوتاه) 60 نام فیلم : دیوار http://www.irandocfest.ir/fa/news/1227/نام-فیلم-دیوار موضوع : موضوع: نگاهی فرم گرایانه به موضوع دیوار. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 10:21:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1227/نام-فیلم-دیوار نام فیلم : ناخدا سلیمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/1226/نام-فیلم-ناخدا-سلیمان موضوع : موضوع: سلیمان ناخدای یکی از کشتی‌های به نمک نشسته در دریاچه ارومیه، پس از خشک ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 10:08:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1226/نام-فیلم-ناخدا-سلیمان نام فیلم : خون بازی http://www.irandocfest.ir/fa/news/1225/نام-فیلم-خون-بازی موضوع : موضوع: شهر مشهد یکی از بیشترین آمار شیوع ایدز در ایران را دارد. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 10:06:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1225/نام-فیلم-خون-بازی نام فیلم : زندگی در جزر http://www.irandocfest.ir/fa/news/1224/نام-فیلم-زندگی-جزر موضوع : مردی که از طریق جزر و مد دریا اقدام به جمع آوری زباله ها می کند. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 10:02:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1224/نام-فیلم-زندگی-جزر نام فیلم : قلمرو سلطان http://www.irandocfest.ir/fa/news/1223/نام-فیلم-قلمرو-سلطان موضوع : موضوع: محیط بانی که در فرودگاه هم شغل شکارچی روی باند را دارد. این مرد عاشق ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 09:57:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1223/نام-فیلم-قلمرو-سلطان نام فیلم : زخم http://www.irandocfest.ir/fa/news/1222/نام-فیلم-زخم موضوع : موضوع: بیماری اتیسم نوجوانی بلای جان مادرش شده. ساخت قفسی در منزل به کمک مادرش آمده اما نگه‌داری این نوجوان در قفس باعث مشکلات زیادی برای همسایه‌ها میشود . به اصرار زن، شوهر صیغه‌ای او حاضر میشود قفس را بردارد اما... ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 09:56:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1222/نام-فیلم-زخم نام فیلم : بَرد http://www.irandocfest.ir/fa/news/1221/نام-فیلم-ب-رد موضوع : موضوع: زنی هر روز برای استخراج سنگ با پتک و دیلم به کوه می‌رود، می‌شکند و بار کامیون ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 09:54:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1221/نام-فیلم-ب-رد نام فیلم : قارلی داملار http://www.irandocfest.ir/fa/news/1220/نام-فیلم-قارلی-داملار موضوع : موضوع: جوانان روستایی به قصد اشتغال زادگاه خود را ترک می‌کنند و این مهاجرت آغازی است ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 09:52:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1220/نام-فیلم-قارلی-داملار نام فیلم : راه ناتمام http://www.irandocfest.ir/fa/news/1219/نام-فیلم-راه-ناتمام موضوع : موضوع: حسن حیدرپور قهرمان دو و میدانی و صادق پاکدامن قهرمان غریق نجات. قهرمانان ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 09:50:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1219/نام-فیلم-راه-ناتمام نام فیلم : مادرم http://www.irandocfest.ir/fa/news/1217/نام-فیلم-مادرم موضوع : موضوع: بعد از بستری شدن مادر، بچه‌ها تصمیم می‌گیرند جلوی سیگار کشیدن او را بگیرند. ]]> مسابقه ملی(مستند های کوتاه) Wed, 09 Dec 2015 09:48:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1217/نام-فیلم-مادرم