سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/press/katalog Mon, 21 Jun 2021 02:54:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 02:54:45 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/3040/کاتالوگ یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینماحقیقت" ]]> کاتالوگ Sat, 09 Dec 2017 10:38:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3040/کاتالوگ