سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوری بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/Jurise/davari-beynalmelal Sat, 12 Jun 2021 15:50:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 15:50:47 GMT هیئت داوری بین الملل 60 بهمن نورایی بیدخت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4381/بهمن-نورایی-بیدخت متولد:1362/تهران ]]> هیئت داوری بین الملل Tue, 22 Jan 2019 07:26:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4381/بهمن-نورایی-بیدخت