سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند خانواده(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/khanevade Sun, 13 Jun 2021 17:57:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 17:57:31 GMT مستند خانواده(مسابقه ملی) 60 همه آن سالها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5554/همه-سالها کارگردان: علی ارکیان ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:21:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5554/همه-سالها نوروز در نئور http://www.irandocfest.ir/fa/news/5553/نوروز-نئور کارگردان: عبدالله عزیزی ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:19:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5553/نوروز-نئور موکان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5552/موکان کارگردان: محمدعلی هاشم زهی ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:18:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5552/موکان مادرم منیژه معدن کار است http://www.irandocfest.ir/fa/news/5551/مادرم-منیژه-معدن-کار کارگردان: مهدی گنجی ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:15:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5551/مادرم-منیژه-معدن-کار سنگ شکن گلون آباد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5550/سنگ-شکن-گلون-آباد کارگردان: مهین محمدپور ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:08:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5550/سنگ-شکن-گلون-آباد غذای بیرون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5549/غذای-بیرون کارگردان: لقمان خالدی ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:03:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5549/غذای-بیرون سلام خدای مهربون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5548/سلام-خدای-مهربون کارگردان: حسین نقیان فشارکی ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:01:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5548/سلام-خدای-مهربون ردپایی در صبح http://www.irandocfest.ir/fa/news/5547/ردپایی-صبح کارگردان: بهروز نورانی پور ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:00:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5547/ردپایی-صبح خانه سنگ ندارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5546/خانه-سنگ-ندارد کارگردان: فائزه عزیزخانی ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:59:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5546/خانه-سنگ-ندارد خانواه چند صد نفری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5545/خانواه-چند-صد-نفری کارگردان: فرشید اخلاقی‌پور ]]> مستند خانواده(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:52:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5545/خانواه-چند-صد-نفری