سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوران مسابقه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/Jurise/davarimeli5 Thu, 28 Jan 2021 13:18:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:18:41 GMT هیئت داوران مسابقه ملی 60 مهدی همایونفر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6115/مهدی-همایونفر (مدیر تولید) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Sat, 13 Jul 2019 11:18:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6115/مهدی-همایونفر مهناز مظاهری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6114/مهناز-مظاهری (تهیه کننده) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Sat, 13 Jul 2019 11:04:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6114/مهناز-مظاهری رهبر قنبری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6113/رهبر-قنبری (نویسنده و کارگردان سینما) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Sat, 13 Jul 2019 10:35:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6113/رهبر-قنبری حسین خورشیدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6112/حسین-خورشیدی (نویسنده و مدیر فرهنگی) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Sat, 13 Jul 2019 10:32:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6112/حسین-خورشیدی بهمن حبشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6111/بهمن-حبشی (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Sat, 13 Jul 2019 10:18:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6111/بهمن-حبشی ابراهیم حاتمی کیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6103/ابراهیم-حاتمی-کیا (کارگردان) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Wed, 10 Jul 2019 12:23:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6103/ابراهیم-حاتمی-کیا حسین ترابی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6102/حسین-ترابی (مستند ساز و فیلمنامه نویس) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Wed, 10 Jul 2019 12:15:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6102/حسین-ترابی