سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند تاریخی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/doctarikh Thu, 28 Jan 2021 13:19:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:19:06 GMT مستند تاریخی(مسابقه ملی) 60 هنوزم قصه بر یاد است http://www.irandocfest.ir/fa/news/5973/هنوزم-قصه-یاد کارگردان: مرتضی آسمانی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:12:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5973/هنوزم-قصه-یاد نقش نهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5972/نقش-نهان کارگردان: محمد معماریان ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:11:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5972/نقش-نهان مهرا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5971/مهرا کارگردان: حسن نقاشی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:10:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5971/مهرا کرمان چهار سوق تجاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5970/کرمان-چهار-سوق-تجاری کارگردان: حسن بابایی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:08:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5970/کرمان-چهار-سوق-تجاری شگفتی‎‌های تخت جمشید (قسمت اول) http://www.irandocfest.ir/fa/news/5969/شگفتی-های-تخت-جمشید-قسمت-اول کارگردان: هرمز امامی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:07:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5969/شگفتی-های-تخت-جمشید-قسمت-اول سرزمین مفرغ(عصر طلایی مفرغ) http://www.irandocfest.ir/fa/news/5968/سرزمین-مفرغ-عصر-طلایی کارگردان: حجت اله حافظی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:06:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5968/سرزمین-مفرغ-عصر-طلایی خلیج فارس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5967/خلیج-فارس کارگردان: ارد عطارپور ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:05:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5967/خلیج-فارس حماسه تیس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5966/حماسه-تیس کارگردان: محمدعلی هاشم زهی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 13:03:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5966/حماسه-تیس امیر جلال‌الدین چخماق http://www.irandocfest.ir/fa/news/5965/امیر-جلال-الدین-چخماق کارگردان: مینا مشهدی مهدی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 12:59:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5965/امیر-جلال-الدین-چخماق از مهراب تا محراب http://www.irandocfest.ir/fa/news/5964/مهراب-محراب کارگردان: فرشاد احمدی دستگردی ]]> مستند تاریخی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 12:58:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5964/مهراب-محراب