سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/festival_sections/m_meli Wed, 12 May 2021 12:58:46 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:58:46 GMT مسابقه ملی 60 مسابقه ملي http://www.irandocfest.ir/fa/news/246/مسابقه-ملي زمان فيلم‌ها: الف) مستندهاي كوتاه (کمتر از 30 دقيقه)   ب) مستندهاي نيمه‌بلند (30 تا 60 دقيقه)   ج) مستندهاي بلند (بالاي 60 دقيقه)   ]]> مسابقه ملی Wed, 26 Nov 2014 17:59:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/246/مسابقه-ملي