سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند صنایع دستی http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/reviewers/Section/E_sanaye_dasti Mon, 21 Jun 2021 03:03:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 03:03:02 GMT مستند صنایع دستی 60 طلایه رویایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/743/طلایه-رویایی متولد: 1342/ تهران تحصیلات: دکتری پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا ]]> مستند صنایع دستی Sun, 14 Dec 2014 15:17:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/743/طلایه-رویایی حسن نقاشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/738/حسن-نقاشی متولد: 1354/ یزد تحصیلات: کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی ]]> مستند صنایع دستی Sun, 14 Dec 2014 15:06:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/738/حسن-نقاشی حجت اله مرادخانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/737/حجت-اله-مرادخانی متولد: 1360 تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر ]]> مستند صنایع دستی Sun, 14 Dec 2014 15:05:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/737/حجت-اله-مرادخانی