سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه ملی (مستند کوتاه) http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/kotahmeli Sat, 12 Jun 2021 16:29:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:29:56 GMT مسابقه ملی (مستند کوتاه) 60