سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه ملی (مستند کوتاه) http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/kotahmeli Fri, 27 Nov 2020 04:10:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 04:10:48 GMT مسابقه ملی (مستند کوتاه) 60