سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مستند بلند(مسابقه ملی) :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe3boland Wed, 12 May 2021 13:44:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:44:48 GMT مستند بلند(مسابقه ملی) 60