سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/Mosabeghe_mosbate60 Wed, 25 Nov 2020 05:52:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 05:52:10 GMT مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) 60